Đầu bàn chải điện Dual Clean Airbag Brush Heads
Đầu bàn chải điện làm trắng răng Whitening Brush Heads
Đầu bàn chải điện sóng âm edelwhite SONIC Target ® và Focus ®
Bàn chải điện sóng âm Sonic Generation 8 Winner, edelwhite Thụy Sĩ